vectomix

Vectomix用于处理多组份材料。vectodis兼容性好、模块化程度高,实际使用时可将两种相同或不同尺寸的vectodis单组份柱塞定量涂胶系统搭配使用。只需在混合块出口位置安装一次性塑料混合管即可将两种系统相连。此外,也可以使用分散混合系统软管套件。只需对其提供合适的材料和定量计算机即可。

特点及优势

 • 模块化结构,通用性强,可以调节混合比例和流量比
 • 提高了定量精度和混合精度
 • 通过以下方式提高了操作过程的安全性:
  • 减少产品结构中的无效空间
  • 可在计量腔顶部排气泡
  • 计量腔具有压力监测功能
 • 通过以下方式降低维护:
  • 采用特殊导向型定量柱塞
  • 驱动柱塞和定量柱塞彼此契合
  • 通过液体密封使柱塞密封

典型应用

 • 粘结
 • 密封
 • 成型
 • 封装
 • 点胶
 • 轨迹涂胶

技术数据

尺寸 Ø 6/6 Ø 10/10 Ø 20/20 Ø 36/36
最大定量体积 3.6 ml 15.6 ml 62 ml 202 ml
最小定量体积
(5 mm行程)
0.3 ml 0.8 ml 3.2 ml 10.2 ml
伺服电机行程 65 mm 100 mm 100 mm 100 mm
最大出胶(油)速度 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
混合比例 100:100至100:5 100:100至100:5 100:100至100:5 100:100至100:5
最快定量时间
(一次往复)
0.65 s 1.0 s 1.0 s 1.0 s
最快循环时间 (一次往复) 2.5 s 3.0 s 3.0 s 3.0 s
最大供给压力 160 bar 160 bar 100 bar 100 bar
最小供给压力 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
最大工作压力 160 bar 160 bar 100 bar 100 bar
粘度范围 50 -1.000.000 mPa s 50 -1.000.000 mPa s 50 -1.000.000 mPa s 50 -1.000.000 mPa s
电源 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz

230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz

220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz
400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz

230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz

220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz
400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz

230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz

220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz
400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz

230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz

220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz
最大尺寸 415 x 350 x 544 mm 415 x 365 x 709 mm 415 x 365 x 719 mm 449 x 390 x 825 mm
重量 约19.3 kg 约24.3 kg 约30.3 kg 约55.3 kg